Digitalna transformacija v podjetju Marnit d.o.o.

Naziv operacije: Digitalna transformacija v podjetju Marnit d.o.o..

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na javnem razpisu »P4D 2019 -2023 -Spodbude za digitalno
transformacijo MSP«.

Projekt znaša 55.713 EUR od tega znašajo lastna sredstva 22.286 EUR in nepovratna spodbuda
33.427 EUR.

Glavni namen/cilj operacije: Želimo spodbuditi rast in razvoj našega podjetja z vlaganjem v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in prodajnih verigah, dvigniti upravljavske kapacitete, ter z izvedbo investicije, v novo programsko in strojno opremo za optimizacijo prenosa podatkov na digitalni način omogočiti avtomatizacijo dela proizvodnega procesa, izboljšati uporabniško izkušnjo
kupca in posledično dvigniti dodano vrednost na zaposlenega.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani www.eu-skladi.si.